Η παγκόσμια αγορά του γραφενίου έως το 2025

Η παγκόσμια αγορά για το γραφένιο συνεχίζει να αυξάνεται με εβδομαδιαία τεχνολογία και παραγωγή ανακαλύψεις, νέες επενδύσεις και δημόσιες καταχωρίσεις από γραφένιο παραγωγούς. Υπάρχουν τώρα πάνω από 200 επιχειρήσεις είτε παράγουν γραφένιο ή ανάπτυξη εφαρμογών. Καθοδηγείται από την ζήτηση από αγορές όπου απαιτούνται προηγμένα υλικά, το γραφένιο υπόσχεται να ξεπεράσει όλα τα τρέχοντα νανοϋλικά, ειδικά σε εφαρμογές καταναλωτών ηλεκτρονικών και ενεργειακής αποθήκευσης. Άλλες αγορές γραφενίου θα επηρεάσει περιλαμβάνουν την αεροδιαστημική βιομηχανία, αυτοκινητοβιομηχανία, επιχρίσματα και χρώματα, επικοινωνιών, 3D εκτύπωση, διήθηση, αισθητήρες, ηλιακή, πετρέλαιο και λιπαντικά.