Το έκτο στοιχείο απονέμεται στα προϊόντα Χρυσό μετάλλιο Τιμή το 2016 Διεθνής προηγμένη έκθεση άνθρακα υλικά

Το 2016 Διεθνής Έκθεση προηγμένων υλικών άνθρακα, το έκτο στοιχείο απονέμεται η τιμή χρυσού μετάλλων προϊόντων στην Pavilion εφαρμογής Graphene.