Το έκτο στοιχείο έχει ιδρύσει το κέντρο έρευνας και ανάπτυξης

Στις 4 Ιουλίου 2016, η εταιρεία έχει δημιουργήσει από το R & D κέντρο, R & D θα εστιάσετε την έρευνα νέων προϊόντων και εφαρμογών του γραφενίου προϊόντα, να συνεχίσει και να μελετήσει την προώθηση της ανάπτυξης του γραφενίου οικοσυστήματος.