Σύγχρονη φυσική αποκάλυψε από τραυματισμό ακτινοβόλησης ενεργητικός βαρέων Ίων μονοστρωματικό γραφένιο

Κέντρο του Ινστιτούτου της σύγχρονης φυσικής, κινεζική Ακαδημία Επιστημών χρησιμοποιώντας ταχεία βαρέων Ίων μελέτη σε μονοστρωματικό γραφένιο έρευνα υλικών και ιδιαίτερα φορτισμένο ιόν ακτινοβόλησης εφέ, με βάση το γραφένιο και γραφίτη μπλοκ ακτινοβολία βλάβη πειράματα και θεωρητικής ανάλυσης, πρόσβαση γραφενίου και γραφίτη μπλοκ ακτινοβολία βλάβη βαθμός παραλλαγής, για πρώτη φορά έλαβε ακτινοβολία βλάβη τους λόγους τις διαφορές μεταξύ των δύο.