Αποθήκευση ενέργειας γραφένιο πέρα από μπαταρία λιθίου μπαταρία προσοχή

Σύμφωνα με αναφορές, το έγκυρο περιοδικό δημοσίευσε μια μελέτη που περιγράφει ένα πρωτότυπο «οξυγόνο-λιθίου μπαταρία», με βάση λιθίου οξείδιο, ικανό να Αποθήκευση πέντε φορές την τρέχουσα μπαταρίες λιθίου για την εξουσία. Αυτή η τεχνολογία λόγω θερμική αστάθεια στο παρελθόν, συνθετικό στερεά λιθίου οξείδιο καθαρότητα δεν είναι εγγυημένη. Αλλά οι ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο γραφίτη καθόδων, λιθίου οξείδιο του κρυστάλλου σε Li-O; μπαταρίες παρέμεινε σταθερή, η οποία μπορεί να κρατήσει την μπαταρία μακρυά από την υπερθέρμανση.