Το γραφένιο σε σύνθετα υλικά--το έκτο στοιχείο

Το γραφένιο είναι το λεπτότερο υλικό στη φύση, επίσης με υψηλότερη δύναμη η οποία μπορεί να βελτιώσει σημαντικά πολυμερές υψηλή μηχανική αντοχή, ηλεκτρική και θερμική αγωγιμότητα. Για παράδειγμα, μπορεί να επιτευχθεί 15-50% αύξηση της μηχανικής αντοχής μετά από ένα ορισμένο ποσό του γραφενίου που προστέθηκε στο nylon 66? Όταν το γραφένιο προστίθενται σε πυριτίου καουτσούκ, την εκτατή δύναμη μπορεί να είναι 2 φορές να του υποστηρίζοντας υλικού? Αν προσθέσουμε το γραφένιο σε βουταδιένιο καουτσούκ νιτρίλιο, 8 είδη των μηχανικών ιδιοτήτων μπορεί να βελτιωθεί 1 - 5 φορές. Επίσης άλλες κανονικές υψηλής πολυμερές όπως resin、PP και το PVC, το γραφένιο θα βοηθήσει πολύ στη βελτίωση της πολλές ιδιότητες.